PROTECCIÓ DE DADES DEL LLOC WEB I LES APLICACIONS

Home / PROTECCIÓ DE DADES DEL LLOC WEB I LES APLICACIONS

PROTECCIÓ DE DADES DEL LLOC WEB I LES APLICACIONS

La titular, GESTORA DEL CENTRE ILLA CARLEMANY, SLU, av. Carlemany, 68 – AD700 ESCALDES-ENGORDANY (PRINCIPAT D’ANDORRA), es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquest web i/o a qualsevol dels seus serveis. La utilització del web i/o de qualsevol dels serveis oferts per la titular implica l’acceptació per part dels usuaris de les disposicions contingudes en la present política de privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’hi estipula. Si us plau, tingueu en compte que, tot i que hi pugui haver enllaços del nostre web a d’altres webs, aquesta política de privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions en les quals es redirigeixi cap al nostre web. La titular no controla el contingut dels webs de tercers ni accepta cap tipus de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquests webs.

 

Consumidors

El centre comercial ILLA CARLEMANY tracta les dades identificatives que faciliten els consumidors amb finalitats diverses: d’una banda, per remetre informació a les persones que ho sol·licitin mitjançant el butlletí d’informació o newsletter, tramitar incidències o reclamacions i mantenir-les informades sobre l’activitat del centre comercial, i, d’altra banda, per mantenir la seguretat del centre comercial.

De la mateixa manera, si els consumidors participen en algun concurs, sorteig o altres activitats del centre, les dades s’utilitzen per gestionar l’esdeveniment (sorteig, concurs, etc.). També és possible que el centre comercial tracti les dades per enviar informació sobre les seves activitats. A més, el centre comercial pot tractar les dades relatives a la imatge dels usuaris si l’esdeveniment requereix aquesta informació, i ho pot fer atès que els usuaris han acceptat la cessió dels drets d’imatge, sense límit territorial ni temporal, en emplenar el formulari. Aquesta cessió de drets es pot revocar en qualsevol moment.

Us informem que la base legítima per al tractament és el consentiment, el compliment de la relació contractual i, si no n’hi ha, l’interès legítim, i també, si escau, el manteniment de la seguretat.

El centre comercial respecta la confidencialitat de les dades personals, i només les comunicarà a les autoritats d’acord amb el compliment de les seves obligacions legals si és necessari.

Les dades es mantenen mentre dura la relació contractual que en va ocasionar la recollida, sempre que la persona titular no se n’oposi al tractament, o durant el temps necessari per complir les obligacions legals que afecten el centre comercial en cas que se’n pugui derivar alguna responsabilitat.

 

Dades relatives a la videovigilància

Al centre comercial hi ha instal·lades càmeres de seguretat que s’anuncien degudament a les entrades al centre i en tòtems interns. Les dades que s’obtenen a través de les càmeres s’emmagatzemen durant un termini màxim de 30 dies. El centre comercial garanteix la confidencialitat absoluta del tractament de les dades i només comunica les dades als organismes oficials i als agents de l’autoritat que ho sol·licitin, i també a entitats asseguradores sempre que hagin d’accedir necessàriament a la informació per resoldre el sinistre.

La base legítima per al tractament és el manteniment de la seguretat al centre comercial i el compliment de les obligacions legals que l’afecten.

 

Reclamacions

Si un/a consumidor/a presenta una reclamació per qualsevol circumstància, ja sigui mitjançant el nostre formulari corresponent o una queixa formal, us informem que el centre comercial utilitza les dades exclusivament per resoldre la reclamació i no les cedeix a tercers, tret que la reclamació requereixi comunicar-les i amb aquesta finalitat exclusivament. Les dades proporcionades es conserven durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals, mentre no prescrigui l’objecte de la reclamació. La base legítima del tractament en tot cas és el compliment de les obligacions legals o, si no n’hi ha, el consentiment.

 

Dades relatives a candidats – CV

En cas que una persona titular hagi facilitat el seu currículum al centre comercial com a candidat/a potencial a formar part del centre o dels locals, el centre comercial utilitzarà les dades exclusivament per gestionar la candidatura i no les cedirà a tercers, excepte els tercers esmentats i amb aquesta finalitat exclusivament. Les dades que es proporcionen es conserven durant sis mesos. La base legítima del tractament és el consentiment que atorga la persona titular del currículum que el remet al centre comercial mitjançant el formulari corresponent.

 

WIFI DEL CENTRE COMERCIAL AMB ACCÉS IDENTIFICATIU

La xarxa wifi del centre comercial és d’accés totalment gratuït.

Quan us registreu per fer-ne ús, amb el vostre consentiment previ permeteu que el centre comercial illa Carlemany disposi de les vostres dades i us pugui enviar la informació del centre que consideri del vostre interès.

En qualsevol moment, si no voleu rebre aquesta informació, podeu sol·licitar que us la deixem d’enviar i donar-vos de baixa. Per fer-ho només cal que ho sol·liciteu enviant un correu electrònic a la nostra DPD (lqpd@grupcm.com) o bé una carta a l’adreça de correu postal següent: GESTORA DEL CC ILLA CARLEMANY, SLU, av. Carlemany, 68, oficines de l’edifici d’illa Carlemany, despatx 501, AD700 ESCALDES-ENGORDANY (ANDORRA).

La zona wifi del centre comercial no es compromet amb cap tipus de garantia a la disponibilitat i la funcionalitat d’aquest servei gratuït. Quan fan servir el servei wifi gratuït, les persones usuàries reconeixen que el centre comercial no es fa responsable de la seguretat i la integritat de les dades ni de la seguretat dels sistemes de les persones usuàries. Les persones usuàries són responsables de la seguretat dels seus sistemes i de l’ús de la tecnologia de codificació quan fan servir el correu electrònic. Així mateix, les persones usuàries són responsables de l’ús d’una configuració i uns paràmetres correctes als seus equips. El centre comercial es reserva el dret de retirar el servei wifi totalment, modificar-ne les condicions o la tecnologia o fer que el servei sigui de pagament sense notificació.

La xarxa de la zona wifi del centre comercial només està disponible per als clients del centre comercial que es registrin.

 

Qüestions sobre privacitat:

En compliment de la LQPD 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), us oferim la següent informació sobre el tractament de les vostres dades personals:

1.Qui és la persona responsable del tractament de les seves dades?


La titular (les nostres dades figuren a l’inici d’aquest avís legal).

2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

 • Tractem la informació que se’ns facilita per prestar i facturar els nostres serveis i productes.
 • Si ens doneu el vostre consentiment, també podrem tractar les vostres dades per enviar-vos el butlletí d’informació o newsletter, així com informació sobre les nostres activitats, productes o serveis.
 • Si participeu en algun dels nostres sortejos i/o concursos, publicarem el vostre nom i cognoms, així com la vostra imatge, si escau, en els diferents espais i mitjans de comunicació i difusió que utilitzem, incloses les xarxes socials, amb la finalitat de promocionar les nostres activitats, serveis i productes.

3. Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigueu usuaris dels nostres serveis o en vulgueu rebre informació i, després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per als tractaments de les vostres dades són els consentiments que ens doneu.

Respecte a la informació que ens enviïn persones menors de 16 anys, s’entendrà que ho han fet amb el consentiment dels seus representants legals. Si no és així, els representants legals de la persona menor ens ho han de comunicar tan aviat com en tinguin coneixement.

5. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

6. Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
 • En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions, o per dur a terme la gestió administrativa, fiscal i comptable dels serveis prestats.
 • També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Les persones interessades també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Finalment, les persones interessades tenen dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.

7. Com podeu exercir els vostres drets?

Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que us identifiqui a la nostra adreça física o electrònica.

Dades identificatives de l’entitat responsable: GESTORA DEL CENTRE ILLA CARLEMANY, SLU, L-701412-V, Av. Carlemany, 68 – AD700-ESCALDES-ENGORDANY (PRINCIPAT D’ANDORRA)

Tel. +37 689 2 0 00

Correu electrònic de la nostra DPD: Berta Faura (lqpd@grupcm.com)

8. Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem procedeixen de la mateixa persona interessada, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades sol·licitades o que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder-vos donar el servei sol·licitat.

9. Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar són:

 • Dades de caràcter identificatiu
 • Adreces postals o electròniques
 • Altres dades sol·licitades en els nostres formularis

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

10. Utilitzem galetes (cookies)?

Utilitzem galetes durant la navegació al nostre web amb el consentiment informat de les persones usuàries. Els usuaris poden configurar el seu navegador perquè els avisi de la utilització de galetes i per evitar-ne l’ús. Per obtenir més informació, consulteu la nostra política de galetes.

11. Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 35 de la LQPD (Seguretat i confidencialitat del tractament) i les establertes a l’article 32 del RGPD (Seguretat del tractament); per tant, hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que duem a terme, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

12. Algunes d’aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques
 • Control d’accés a les dades
 • Processos de verificació, supervisió, avaluació i valoració permanents i regulars
 •  

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

La titular actua amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix al seu lloc web estiguin actualitzades en tot moment, si bé no garanteix ni es fa responsable de l’exactitud i actualització dels continguts del lloc web, i es reserva el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. La titular tampoc no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc web.

La durada de la prestació del servei del lloc web i dels serveis és de caràcter indefinit.

Sense perjudici de l’anterior punt, GESTORA DEL CENTRE ILLA CARLEMANY, SLU, es reserva el dret d’interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del web o de qualsevol dels serveis que l’integren.

GESTORA DEL CENTRE ILLA CARLEMANY, SLU, no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin originar per causa de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i funcionament efectiu del web i/o dels seus serveis o continguts
 • La falta d’utilitat, adequació o validesa del web i/o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris
 • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts
 • La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió dels continguts per part dels usuaris
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents condicions generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l’ordre públic, del lloc web o dels seus serveis o continguts per part dels usuaris
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris al lloc web
 • L’incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del lloc web

Les relacions comercials amb els clients es regiran per les condicions generals que, si escau, estableixi la titular en un document específic a aquest efecte, o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients.

 

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret del Principat d’Andorra. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual accedeixi, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

Tota informació i documentació disponible d‘aquesta pàgina web en altres idiomes diferents al català es proporciona únicament a efecte informatiu. En cas de discrepància entre el contingut de la versió en altres idiomes diferents al català i el de la versió original en català, prevaldrà el d’aquesta última.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del lloc web i l’aplicació —i s’entén per ells, a títol merament enunciatiu, els textos, les fotografies, les imatges, les icones i els enllaços, així com el seu disseny gràfic i els codis font— (d’ara endavant, «els continguts») són propietat intel·lectual de GESTORA DEL CENTRE ILLA CARLEMANY, SLU o de tercers, sense que puguin entendre’s com a cedits a la persona usuària cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent de la propietat intel·lectual sobre aquests, excepte els que resultin estrictament necessaris per a l’ús del lloc web i de l’aplicació.

 

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de GESTORA DEL CENTRE ILLA CARLEMANY, SLU o tercers, sense que pugui entendre’s que l’accés al lloc web o aplicació atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials o signes distintius.

 

En cas que GESTORA DEL CENTRE ILLA CARLEMANY, SLU es refereixi a enllaços, a publicitat o bé a pàgines web de tercers, no està obligada ni a controlar, ni a aprovar, ni a fer propis els serveis, continguts, dades, articles, productes i qualsevol tipus de material existent a la pàgina o pàgines web de tercers, per la qual cosa GESTORA DEL CENTRE ILLA CARLEMANY, SLU no respon, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts de tercers, i és responsabilitat exclusiva del tercer, a títol enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, la moral i l’ordre públic dels continguts, així com garantir que no lesionin drets de tercers.

 

L’existència d’un enllaç no pressuposa la relació entre GESTORA DEL CENTRE ILLA CARLEMANY, SLU i el propietari de la pàgina web amb la qual s’estableix aquest enllaç. Les persones usuàries o terceres persones que pretenguin establir un enllaç amb la pàgina web de GESTORA DEL CENTRE ILLA CARLEMANY, SLU hauran de garantir que l’enllaç esmentat permet l’accés a les pàgines o serveis de la pàgina de GESTORA DEL CENTRE ILLA CARLEMANY, SLU però no fa, de manera enunciativa però no limitativa, reproducció de continguts, deep links, browsers, manifestacions inexactes o incorrectes, sobre els continguts o el lloc web www.illa.ad.

A més dels signes que formen part de l’enllaç, la persona usuària ha de garantir que el lloc web en què estableix l’enllaç no contingui marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol altre tipus de signe distintiu que pertanyi a GESTORA DEL CENTRE ILLA CARLEMANY, SLU. En definitiva, aquest avís legal afecta únicament i exclusivament el lloc web de GESTORA DEL CENTRE ILLA CARLEMANY, SLU i no altres llocs web que eventualment es puguin consultar mitjançant enllaços ni els enllaços d’altres llocs web continguts a GESTORA DEL CENTRE ILLA CARLEMANY, SLU.

Illa Carlemany