PROTECCIÓ DE DADES DEL LLOC WEB I LES APLICACIONS

Home / PROTECCIÓ DE DADES DEL LLOC WEB I LES APLICACIONS

PROTECCIÓ DE DADES DEL LLOC WEB I LES APLICACIONS


La titular, GESTORA DEL CENTRE ILLA CARLEMANY, SLU, av. Carlemany, 68 – AD700 ESCALDES-ENGORDANY (PRINCIPAT D’ANDORRA), es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquest web i/o a qualsevol dels seus serveis. La utilització del web i/o de qualsevol dels serveis oferts per la titular implica l’acceptació per part dels usuaris de les disposicions contingudes en la present política de privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’hi estipula. Si us plau, tingueu en compte que, tot i que hi pugui haver enllaços del nostre web a d’altres webs, aquesta política de privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions en les quals es redirigeixi cap al nostre web. La titular no controla el contingut dels webs de tercers ni accepta cap tipus de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquests webs.

 


Consumidors


El centre comercial ILLA CARLEMANY tracta les dades identificatives que faciliten els consumidors amb finalitats diverses: d’una banda, per remetre informació a les persones que ho sol·licitin mitjançant el butlletí d’informació o newsletter, tramitar incidències o reclamacions i mantenir-les informades sobre l’activitat del centre comercial, i, d’altra banda, per mantenir la seguretat del centre comercial.


De la mateixa manera, si els consumidors participen en algun concurs, sorteig o altres activitats del centre, les dades s’utilitzen per gestionar l’esdeveniment (sorteig, concurs, etc.). També és possible que el centre comercial tracti les dades per enviar informació sobre les seves activitats. A més, el centre comercial pot tractar les dades relatives a la imatge dels usuaris si l’esdeveniment requereix aquesta informació, i ho pot fer atès que els usuaris han acceptat la cessió dels drets d’imatge, sense límit territorial ni temporal, en emplenar el formulari. Aquesta cessió de drets es pot revocar en qualsevol moment.


Us informem que la base legítima per al tractament és el consentiment, el compliment de la relació contractual i, si no n’hi ha, l’interès legítim, i també, si escau, el manteniment de la seguretat.


El centre comercial respecta la confidencialitat de les dades personals, i només les comunicarà a les autoritats d’acord amb el compliment de les seves obligacions legals si és necessari.


Les dades es mantenen mentre dura la relació contractual que en va ocasionar la recollida, sempre que la persona titular no se n’oposi al tractament, o durant el temps necessari per complir les obligacions legals que afecten el centre comercial en cas que se’n pugui derivar alguna responsabilitat.

 


Dades relatives a la videovigilància


Al centre comercial hi ha instal·lades càmeres de seguretat que s’anuncien degudament a les entrades al centre i en tòtems interns. Les dades que s’obtenen a través de les càmeres s’emmagatzemen durant un termini màxim de 30 dies. El centre comercial garanteix la confidencialitat absoluta del tractament de les dades i només comunica les dades als organismes oficials i als agents de l’autoritat que ho sol·licitin, i també a entitats asseguradores sempre que hagin d’accedir necessàriament a la informació per resoldre el sinistre.


La base legítima per al tractament és el manteniment de la seguretat al centre comercial i el compliment de les obligacions legals que l’afecten.

 

Política de privadesa i condicions de compra

GESTORA DEL CENTRE ILLA CARLEMANY, SLU (d’ara endavant, CINEMES ILLA CARLEMANY) tractarà les vostres dades en tot moment de manera absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d’aquestes, de conformitat amb el que preveu la normativa de protecció de dades d’aplicació actual, Llei 29/2021 i Decret 391/2022, i adoptarà a aquest efecte les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les vostres dades i n’evitin l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats. En particular, GESTORA DEL CENTRE ILLA CARLEMANY, SLU (responsable del tractament) ha adoptat les mesures pertinents i obligatòries establertes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, relatives a: funcions i obligacions de personal, registre d’esdeveniments, gestió de suports i documents, control d’accés, identificació i autenticació, còpia de seguretat i recuperació. No obstant això, en altres casos, CINEMES ILLA CARLEMANY haurà d’adoptar les mesures necessàries i obligatòries d’acord amb les normatives locals. La documentació estarà disponible a petició de la persona usuària o client/a, emprant els canals habituals de contacte detallats en la nostra Política de Privadesa i Avís legal. 

 

1. Categoria de dades que tractem i finalitats del tractament

En compliment del principi de limitació de les dades, la nostra entitat únicament sol·licitarà i tractarà les dades necessàries per a la realització de les finalitats informades. A continuació us detallem les categories de dades que tractem:

 

Condició Tipus de dades
Persona usuària web Identificatives de la connexió
Clients/clientes Identificatives: correu electrònic i telèfon

 

2. Origen de les dades

Les dades personals que tractem procedeixen del mateix interessat, o del seu legítim representant, qui en garanteix la veracitat i autenticitat. CINEMES ILLA CARLEMANY no assumirà cap mena de responsabilitat per la inexactitud o falta de veracitat de les dades rebudes, i ens reservem expressament l’exercici de qualsevol acció que ens pogués correspondre per a fer valer els nostres drets o comprovar l’edat de la persona usuària, especialment quan aquesta utilitzi el sistema de compra en línia d’entrades habilitat en aquesta pàgina, transacció que es regeix per la seva normativa específica.

 

3. Termini de conservació de les dades

Les vostres dades personals només es conservaran el temps indispensable per a la realització de les finalitats per a les quals han estat sol·licitades, que són:

— les derivades de la gestió administrativa i comercial de la vostra condició de client;

— de persona usuària en general (sense registre) dels nostres serveis i web, tret que exerceixi oposició o revocació per a tractar-les;

— que la Llei estableixi un altre termini;

— que hagin de conservar-se per a fer front a possibles reclamacions. En aquests casos les vostres dades es conservaran degudament bloquejades per a garantir-ne la seguretat i la confidencialitat;

— en el cas que ens doneu el vostre consentiment per a rebre possibles informacions que poden ser del vostre interès, i sempre es faran sobre la base d’aquest.

 

4. Bases legitimadores del tractament

L’article 6 de la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals (LQPD), estableix les bases legitimadores per al tractament lícit de les dades personals de les persones interessades. En el nostre cas són les següents:

 

Condició Tipus de dades
Persona usuària web Identificatives de la connexió
Clients/clientes

•      Gestió administrativa de la relació contractual de venda d’entrades presencial i en línia

•      Gestió comercial previ consentiment

•      Atenció de consultes

 

5. Cessió de dades

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte quan així ho exigeixi la Llei o sigui necessari de manera auxiliar a la realització de les finalitats informades, com per exemple empreses de màrqueting empresarial, proveïdors de serveis de missatgeria electrònica, plataformes comercials de venda o empreses pertanyents al mateix grup empresarial, per a la seva gestió interna.

5.1. Compra d’entrades en línia

La nostra web permet la compra d’entrades en línia, la gestió i la tramitació de la qual es realitza mitjançant una plataforma subcontractada, les dades de la qual consten en les Condicions de Compra. CINEMES ILLA CARLEMANY no comunica les vostres dades a aquesta sinó que en tot moment queden en el servidor de CINEMES ILLA CARLEMANY. Tanmateix, CINEMES ILLA CARLEMANY ha de comprovar que es compleixin totes aquelles mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals i de la resta d’obligacions que exigeix la normativa, especialment la seguretat i confidencialitat de les dades, i ha de subscriure amb aquestes terceres els corresponents contractes d’encarregat del tractament.

 

6. Drets

Com a persona interessada, en qualsevol moment teniu dret de saber si estem tractant o no les vostres dades, i també sol·licitar-ne els drets de rectificació, supressió, limitació i oposició, així com sol·licitar-ne la portabilitat. Podeu ampliar-ne la informació consultant la nostra Política de Privadesa. Si considereu que no hem atès correctament els vostres drets, podeu presentar una reclamació a la nostra DPD, Berta Faura, enviant un correu electrònic a lqpd@grupcm.com.

6.1. Com podeu exercir els vostres drets?

Aquest procediment és gratuït. Només cal enviar un correu electrònic a la nostra DPD: lqpd@grupcm.com, adjuntant còpia del vostre document d’identificació i indicant en l’assumpte “DPD”. Tan aviat com ens arribi la vostra sol·licitud, la tramitarem i rebreu la nostra resposta.

 

CONDICIONS D’ÚS I COMPRA D’ENTRADES

Les presents condicions regulen les CONDICIONS entre GESTORA DEL CENTRE ILLA CARLEMANY, SLU —d’ara endavant, en aquest text i de manera indistinta, ens hi referirem com CINEMES ILLA CARLEMANY— i les persones usuàries d’aquesta, i també se n’estableixen les condicions d’ús i termes de contractació.

En recomanem una atenta lectura, ja que la utilització dels nostres serveis n’implica l’acceptació. En cas que no hi estigueu d’acord o en tingueu dubtes, contacteu amb nosaltres enviant un correu electrònic a: cinemes@illa.ad.

 

1. OBJECTE
1.1. Identificació del titular del servei

El titular del servei és GESTORA DEL CENTRE ILLA CARLEMANY, SLU (en endavant, CINEMES ILLA CARLEMANY). Podeu ampliar la informació del responsable consultant el nostre avís legal.

 

1.2. Acceptació dels termes i les condicions

 El present document constitueix un acord entre el prestador de serveis —CINEMES ILLA CARLEMANY— i la persona usuària que subscriu —al qual també ens podem referir com a client/a o com a comprador/a— al llarg de les presents condicions i conformen els termes i condicions d’aquest acord, inclosa la Política de Privadesa, el present document, així com qualsevol altre document annex a aquest (avís, apèndix, esmena o modificació).

L’acord es refereix com a persones usuàries o clients/es a qui utilitza els nostres serveis i compra ENTRADES o MENÚS CRISPETES a través del lloc web www.cinemesilla.com.

L’ús o la compra dels nostres productes queden subjectes a la Política de Privadesa, mitjançant la qual queda reflectit com recopilem, usem, divulguem i administrem tota informació subministrada per la persona usuària.

En accedir i fer ús del compte de persona usuària o qualsevol altre servei ofert, la persona usuària comprèn, accepta i es compromet a regir-se pels termes i condicions d’aquest acord, així com comprèn i accepta la Política de Privadesa publicada.

Si no esteu d’acord amb el contingut dels termes i condicions del present acord, si us plau, no feu servir els nostres serveis.

Amb l’acceptació dels termes i condicions del present acord, la persona usuària accepta que:

— Té capacitat legal per a contractar, acceptant que aquest acord vincula legalment totes dues parts.

— La vigència i validesa del present acord es mantindrà encara que qualsevol de les clàusules o disposicions del contracte sigui declarada no conforme a dret o es declari inaplicable.

 

1.3. Vigència i modificacions de les condicions d’ús

Les presents condicions han estat redactades el mes de febrer de 2024 i seran vigents de manera immediata a partir de la seva publicació en el nostre lloc web.

CINEMES ILLA CARLEMANY podrà modificar sense previ avís i en qualsevol moment, i d’acord amb la legalitat vigent, les presents condicions, incloses les condicions econòmiques, ja sigui per motius legals, tècnics, operatius, econòmics, de servei o de mercat o a conseqüència de l’organització o necessitat del servei, així com aquelles modificacions que tendeixin a adaptar les presents condicions a les fluctuacions de la nostra activitat empresarial, o a les variacions del mercat. En aquests casos us informarem d’aquestes modificacions perquè les pugueu acceptar i continueu com a persona usuària del nostre lloc web.

 

2. SERVEIS

El nostre lloc web va dirigit a persones majors d’edat —divuit anys— i amb capacitat jurídica per a obligar-se en un procés de compra en línia. En cas que s’hi faci una navegació simple (sense comprar), el web és apte per a navegar-hi per part de menors, si bé es recomana als tutors legals d’aquests que facin un control de la seva navegació, atès que alguns dels tràilers poden ser inapropiats per a menors d’edat. En aquest sentit, CINEMES ILLA CARLEMANY no es fa responsable del visionament de contingut inapropiat per part dels menors d’edat, ni de les compres que aquests poguessin fer sense el consentiment del tutor o tutora legal.

A www.cinemesilla.com podeu comprar en línia entrades de qualsevol dels films de la nostra cartellera. Així mateix, podeu fer, juntament amb la compra d’entrades, la compra d’alguns dels productes i menús del bar. En cas que compreu totes dues coses (entrades i bar), amb el document-comprovant de compra que rebreu al vostre correu, podreu també recollir el vostre menú el dia de la sessió.

 

2.1, Procés de compra

Abans d’iniciar el procés de pagament, se sol·licitarà a la persona usuària la informació bàsica per a poder-li fer arribar les entrades a través de correu electrònic —encara que en finalitzar el procés de compra ja se la redirigeix automàticament a les entrades—, així com el seu número de telèfon, que conservem únicament per si sorgeixen imprevistos en la sessió, etc.

Aquesta informació bàsica que es demana —correu electrònic i número de telèfon— es guarden al servidor de CINEMES ILLA CARLEMANY. No se cedeixen a tercers, i es fa a partir de la compra realitzada. És important destacar també que aquestes dades no s’utilitzaran per a fer cap altra comunicació que no estigui relacionada amb CINEMES ILLA CARLEMANY, si més no de manera directa al correu electrònic o telèfon de la persona usuària, tret que aquest indiqui que NO és del seu interès en el mateix apartat (casella de selecció) que s’ha de marcar. En cas contrari, entenem que ens doneu el vostre consentiment exprés per tal d’estar al dia de les comunicacions del cinema: programació, esdeveniments especials que es duguin a terme, avantatges, serveis, etc.

 

Per a més informació sobre l’ús de dades de la persona usuària, si us plau, reviseu la Política de Privadesa i Protecció de Dades del lloc web i aplicacions.

El consentiment per a rebre notificacions en format electrònic serà vigent fins a la resolució de la relació contractual, que únicament podrà donar-se per acabada sol·licitant expressament la baixa de la base de dades a GESTORA DEL CENTRE CARLEMANY, SLU, enviant un correu a lqpd@grupcm.com.

És responsabilitat de la persona usuària facilitar les dades reals que permetin desenvolupar a CINEMES ILLA CARLEMANY, de forma adequada, la prestació del servei així com mantenir-les actualitzades per a això, i en concret, per a la correcta comunicació amb la persona usuària.

CINEMES ILLA CARLEMANY es reserva el dret de rescindir o canviar els termes i condicions mitjançant els quals es proporcionen les comunicacions electròniques. Aquests termes i condicions es comunicaran degudament d’acord amb la legislació aplicable.

CINEMES ILLA CARLEMANY pot rebre qualsevol comentari, incidència, queixa o suggeriment de les persones usuàries, de manera confidencial, en l’adreça de correu electrònic cinemes@illa.ad.

CINEMES ILLA CARLEMANY es reserva el dret de modificar o interrompre temporalment l’accés a qualsevol servei, amb previ avís o sense, quan consideri que s’està realitzant un ús negligent o culpable d’aquest. Aquesta situació es comunicarà oportunament a la persona interessada.

 

2.2. Preus

Els preus dels productes que es mostren en el nostre web són en euros i inclouen els corresponents impostos, i seran els vigents en el moment que es dugui a terme la compra. Les entrades es fan arribar a la persona usuària de manera telemàtica, a través de correu electrònic.

 

2.3. Mitjans de pagament

Mitjançant targeta bancària a través d’una Plataforma de Pagament Segur (PPS) proporcionada per MoraBanc.

Dita PPS està regulada per les normes i polítiques dels centres que les autoritzen i les entitats financeres, per al compliment de les normes d’integració i seguretat en mitjans de pagament, a més del compliment de les normes relacionades amb la protecció de dades.

CINEMES ILLA CARLEMANY no té accés a les vostres dades de pagament o bancàries.

 

2.4. Confirmació de la compra i emissió de factura

Una vegada CINEMES ILLA CARLEMANY ha rebut l’import corresponent a la compra, envia l’entrada o entrades a l’adreça de correu electrònic que consta en el formulari que prèviament s’ha omplert.

En cas que no es rebin correctament les entrades en el correu electrònic quan el pagament s’ha efectuat correctament, el client / la clienta disposa de dues opcions:

— La recomanable és sol·licitar a CINEMES ILLA CARLEMANY, in situ, les vostres entrades, que es podran emetre en format físic, sense cap problema.

— Si el pagament no s’ha efectuat en el compte bancari de CINEMES ILLA CARLEMANY, això significarà que la compra NO s’ha realitzat amb èxit i s’haurà de tornar a iniciar el procés de compra. Si el client / la clienta desitja rebre una factura en format electrònic, ha de sol·licitar-la enviant un correu electrònic a cinemes@illa.ad, tot adjuntant-hi les entrades. En el correu ha de facilitar les dades fiscals.

 

2.5. Aplicació de descomptes

CINEMES ILLA CARLEMANY disposa d’una sèrie de descomptes que poden consultar-se a l’apartat del web Avantatges.

Aquests descomptes els posa a disposició de les persones usuàries que formin part d’un dels clubs o col·lectius que poden gaudir dels descomptes sempre que demostrin que en formen part, presentant un document del mateix club o col·lectiu que ho acrediti i també el passaport o el document d’identitat, per a comprovar la titularitat del carnet i de la identitat de la persona usuària.

 

Els descomptes no són acumulables.

 

No s’aplica descompte de cap mena en els següents casos:

­— Esdeveniments especials com ara la retransmissió d’un concert, d’una obra de teatre, etc., els quals tenen un preu únic i específic.

— El Dia de l’Espectador, que és el dimecres no festiu ni vigília de festiu.

— En les entrades de les pel·lícules en català, les quals ja tenen un preu reduït.

 

Cinemes Illa Carlemany es reserva el dret de no fer el descompte quan:

— La persona usuària presenta un document acreditatiu caducat.

— Si la persona usuària que mostra el document no correspon al titular d’aquest o actua en nom del titular.

— Si la persona usuària presenta el document acreditatiu en unes condicions que no permeten verificar-ne la validesa o la titularitat.

— Si la persona usuària, en els casos que així es demani, no presenta també un document d’identitat vàlid.

 

3. DRET DE DESISTIMENT I DEVOLUCIONS

El dret de desistiment no és aplicable a la compra d’entrades per a veure una pel·lícula o un espectacle en una data concreta, excepte en aquells casos previstos legalment, com pot ser per suspensió, ajornament o canvi substancial de l’esdeveniment o sessió. Davant la suspensió o la modificació substancial de la pel·lícula per a la qual s’ha comprat l’entrada, cal contactar per correu electrònic a l’adreça cinemes@illa.ad amb CINEMES ILLA CARLEMANY, que s’ha de fer responsable de la devolució dels diners.

 

Pel que fa al bescanvi d’entrades, CINEMES ILLA CARLEMANY sempre actua de bona fe i en tots els casos analitzarà la situació que es plantegi, i amb la millor voluntat d’atendre les necessitats puntuals dels clients / les clientes, però sense que això sigui garantia de bescanviar-les. Es requerirà una anàlisi de la situació i únicament es podrà tramitar un canvi si la sessió no ha tingut lloc per raons del cinema mateix.

 

CINEMES ILLA CARLEMANY no permet fer canvis ni devolucions per causes alienes a l’empresa, ni tampoc es farà responsable en els següents casos:

— pèrdua de les entrades;

— no assistència de la persona usuària en la data i horari específics;

— error del client en la selecció de butaques, pel·lícula, sessió o data;

— si la persona ha aplicat algun tipus de descompte i, en el moment de presentar l’entrada, no porta cap acreditació que verifiqui que se’n pot beneficiar.

 

En cas d’error del web o altres derivats de l’ús d’aquest que siguin responsabilitat de CINEMES ILLA CARLEMANY, es podrà sol·licitar el canvi d’entrades o la devolució de l’import íntegre de la compra. Per a fer la reclamació, la persona usuària haurà de fer arribar les seves entrades a cinemes@illa.ad explicant el cas.

Quant a la compra en línia de productes de bar, es faran canvis o devolucions presentant el corresponent tiquet de compra, i sempre que el producte NO hagi estat consumit ni gaudit i sempre que la sessió no hagi tingut lloc.

NO es faran canvis ni devolucions, per motius d’higiene, una vegada que els productes es posen en mans dels clients.

En el cas dels productes precintats, poden ser retornats únicament en cas que no se n’hagi retirat el precinte i sempre que es trobin en l’estat en què se li ha lliurat al/la client/a. És requisit indispensable també presentar-ne el tiquet de compra.

 

4. LLEI APLICABLE

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes de la seva Política de Privadesa i Condicions de Compra i la de Protecció de Dades.

Les presents Condicions de Compra es regeixen exclusivament pel dret del Principat d’Andorra a tots els seus efectes. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual hi pugui accedir, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules.

Tota informació i documentació disponible d’aquesta pàgina web en altres idiomes diferents al català es proporciona únicament a efecte informatiu. En cas de discrepància entre el contingut de la versió en altres idiomes diferents del català i el de la versió original en català, prevaldrà el d’aquesta última.

 


Reclamacions


Si un/a consumidor/a presenta una reclamació per qualsevol circumstància, ja sigui mitjançant el nostre formulari corresponent o una queixa formal, us informem que el centre comercial utilitza les dades exclusivament per resoldre la reclamació i no les cedeix a tercers, tret que la reclamació requereixi comunicar-les i amb aquesta finalitat exclusivament. Les dades proporcionades es conserven durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals, mentre no prescrigui l’objecte de la reclamació. La base legítima del tractament en tot cas és el compliment de les obligacions legals o, si no n’hi ha, el consentiment.

 


Dades relatives a candidats – CV


En cas que una persona titular hagi facilitat el seu currículum al centre comercial com a candidat/a potencial a formar part del centre o dels locals, el centre comercial utilitzarà les dades exclusivament per gestionar la candidatura i no les cedirà a tercers, excepte els tercers esmentats i amb aquesta finalitat exclusivament. Les dades que es proporcionen es conserven durant sis mesos. La base legítima del tractament és el consentiment que atorga la persona titular del currículum que el remet al centre comercial mitjançant el formulari corresponent.

 

WIFI DEL CENTRE COMERCIAL AMB ACCÉS IDENTIFICATIU

La xarxa wifi del centre comercial és d’accés totalment gratuït.

Quan us registreu per fer-ne ús, amb el vostre consentiment previ permeteu que el centre comercial illa Carlemany disposi de les vostres dades i us pugui enviar la informació del centre que consideri del vostre interès.

En qualsevol moment, si no voleu rebre aquesta informació, podeu sol·licitar que us la deixem d’enviar i donar-vos de baixa. Per fer-ho només cal que ho sol·liciteu enviant un correu electrònic a la nostra DPD (lqpd@grupcm.com) o bé una carta a l’adreça de correu postal següent: GESTORA DEL CC ILLA CARLEMANY, SLU, av. Carlemany, 68, oficines de l’edifici d’illa Carlemany, despatx 501, AD700 ESCALDES-ENGORDANY (ANDORRA).

La zona wifi del centre comercial no es compromet amb cap tipus de garantia a la disponibilitat i la funcionalitat d’aquest servei gratuït. Quan fan servir el servei wifi gratuït, les persones usuàries reconeixen que el centre comercial no es fa responsable de la seguretat i la integritat de les dades ni de la seguretat dels sistemes de les persones usuàries. Les persones usuàries són responsables de la seguretat dels seus sistemes i de l’ús de la tecnologia de codificació quan fan servir el correu electrònic. Així mateix, les persones usuàries són responsables de l’ús d’una configuració i uns paràmetres correctes als seus equips. El centre comercial es reserva el dret de retirar el servei wifi totalment, modificar-ne les condicions o la tecnologia o fer que el servei sigui de pagament sense notificació.

La xarxa de la zona wifi del centre comercial només està disponible per als clients del centre comercial que es registrin.

 

Qüestions sobre privacitat:

En compliment de la LQPD 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), us oferim la següent informació sobre el tractament de les vostres dades personals:

1.Qui és la persona responsable del tractament de les seves dades?


La titular (les nostres dades figuren a l’inici d’aquest avís legal).

2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

 • Tractem la informació que se’ns facilita per prestar i facturar els nostres serveis i productes.
 • Si ens doneu el vostre consentiment, també podrem tractar les vostres dades per enviar-vos el butlletí d’informació o newsletter, així com informació sobre les nostres activitats, productes o serveis.
 • Si participeu en algun dels nostres sortejos i/o concursos, publicarem el vostre nom i cognoms, així com la vostra imatge, si escau, en els diferents espais i mitjans de comunicació i difusió que utilitzem, incloses les xarxes socials, amb la finalitat de promocionar les nostres activitats, serveis i productes.

3. Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigueu usuaris dels nostres serveis o en vulgueu rebre informació i, després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per als tractaments de les vostres dades són els consentiments que ens doneu.

Respecte a la informació que ens enviïn persones menors de 16 anys, s’entendrà que ho han fet amb el consentiment dels seus representants legals. Si no és així, els representants legals de la persona menor ens ho han de comunicar tan aviat com en tinguin coneixement.

5. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

6. Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
 • En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions, o per dur a terme la gestió administrativa, fiscal i comptable dels serveis prestats.
 • També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Les persones interessades també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Finalment, les persones interessades tenen dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.

7. Com podeu exercir els vostres drets?

Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que us identifiqui a la nostra adreça física o electrònica.

Dades identificatives de l’entitat responsable: GESTORA DEL CENTRE ILLA CARLEMANY, SLU, L-701412-V, Av. Carlemany, 68 – AD700-ESCALDES-ENGORDANY (PRINCIPAT D’ANDORRA)

Tel. +37 689 2 0 00

Correu electrònic de la nostra DPD: Berta Faura (lqpd@grupcm.com)

8. Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem procedeixen de la mateixa persona interessada, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades sol·licitades o que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder-vos donar el servei sol·licitat.

9. Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar són:

 • Dades de caràcter identificatiu
 • Adreces postals o electròniques
 • Altres dades sol·licitades en els nostres formularis

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

10. Utilitzem galetes (cookies)?

Utilitzem galetes durant la navegació al nostre web amb el consentiment informat de les persones usuàries. Els usuaris poden configurar el seu navegador perquè els avisi de la utilització de galetes i per evitar-ne l’ús. Per obtenir més informació, consulteu la nostra política de galetes.

11. Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 35 de la LQPD (Seguretat i confidencialitat del tractament) i les establertes a l’article 32 del RGPD (Seguretat del tractament); per tant, hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que duem a terme, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

12. Algunes d’aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques
 • Control d’accés a les dades
 • Processos de verificació, supervisió, avaluació i valoració permanents i regulars
 •  

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

La titular actua amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix al seu lloc web estiguin actualitzades en tot moment, si bé no garanteix ni es fa responsable de l’exactitud i actualització dels continguts del lloc web, i es reserva el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. La titular tampoc no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc web.

La durada de la prestació del servei del lloc web i dels serveis és de caràcter indefinit.

Sense perjudici de l’anterior punt, GESTORA DEL CENTRE ILLA CARLEMANY, SLU, es reserva el dret d’interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del web o de qualsevol dels serveis que l’integren.

GESTORA DEL CENTRE ILLA CARLEMANY, SLU, no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin originar per causa de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i funcionament efectiu del web i/o dels seus serveis o continguts
 • La falta d’utilitat, adequació o validesa del web i/o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris
 • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts
 • La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió dels continguts per part dels usuaris
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents condicions generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l’ordre públic, del lloc web o dels seus serveis o continguts per part dels usuaris
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris al lloc web
 • L’incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del lloc web

Les relacions comercials amb els clients es regiran per les condicions generals que, si escau, estableixi la titular en un document específic a aquest efecte, o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients.

 

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret del Principat d’Andorra. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual accedeixi, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

Tota informació i documentació disponible d‘aquesta pàgina web en altres idiomes diferents al català es proporciona únicament a efecte informatiu. En cas de discrepància entre el contingut de la versió en altres idiomes diferents al català i el de la versió original en català, prevaldrà el d’aquesta última.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del lloc web i l’aplicació —i s’entén per ells, a títol merament enunciatiu, els textos, les fotografies, les imatges, les icones i els enllaços, així com el seu disseny gràfic i els codis font— (d’ara endavant, «els continguts») són propietat intel·lectual de GESTORA DEL CENTRE ILLA CARLEMANY, SLU o de tercers, sense que puguin entendre’s com a cedits a la persona usuària cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent de la propietat intel·lectual sobre aquests, excepte els que resultin estrictament necessaris per a l’ús del lloc web i de l’aplicació.

 

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de GESTORA DEL CENTRE ILLA CARLEMANY, SLU o tercers, sense que pugui entendre’s que l’accés al lloc web o aplicació atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials o signes distintius.

 

En cas que GESTORA DEL CENTRE ILLA CARLEMANY, SLU es refereixi a enllaços, a publicitat o bé a pàgines web de tercers, no està obligada ni a controlar, ni a aprovar, ni a fer propis els serveis, continguts, dades, articles, productes i qualsevol tipus de material existent a la pàgina o pàgines web de tercers, per la qual cosa GESTORA DEL CENTRE ILLA CARLEMANY, SLU no respon, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts de tercers, i és responsabilitat exclusiva del tercer, a títol enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, la moral i l’ordre públic dels continguts, així com garantir que no lesionin drets de tercers.

 

L’existència d’un enllaç no pressuposa la relació entre GESTORA DEL CENTRE ILLA CARLEMANY, SLU i el propietari de la pàgina web amb la qual s’estableix aquest enllaç. Les persones usuàries o terceres persones que pretenguin establir un enllaç amb la pàgina web de GESTORA DEL CENTRE ILLA CARLEMANY, SLU hauran de garantir que l’enllaç esmentat permet l’accés a les pàgines o serveis de la pàgina de GESTORA DEL CENTRE ILLA CARLEMANY, SLU però no fa, de manera enunciativa però no limitativa, reproducció de continguts, deep links, browsers, manifestacions inexactes o incorrectes, sobre els continguts o el lloc web www.illa.ad.

A més dels signes que formen part de l’enllaç, la persona usuària ha de garantir que el lloc web en què estableix l’enllaç no contingui marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol altre tipus de signe distintiu que pertanyi a GESTORA DEL CENTRE ILLA CARLEMANY, SLU. En definitiva, aquest avís legal afecta únicament i exclusivament el lloc web de GESTORA DEL CENTRE ILLA CARLEMANY, SLU i no altres llocs web que eventualment es puguin consultar mitjançant enllaços ni els enllaços d’altres llocs web continguts a GESTORA DEL CENTRE ILLA CARLEMANY, SLU.

Illa Carlemany