POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

  1. Responsable del tractament de les vostres dades personals

Us informem que qualsevol dada personal que faciliteu mitjançant aquest lloc web serà tractada per GESTORA CENTRE ILLA CARLEMANY, SLU (d’ara endavant, «ILLA CARLEMANY»), en qualitat de responsable del tractament. ILLA CARLEMANY és la titular d’aquest lloc web, domiciliada a Escaldes-Engordany (Principat d’Andorra), av. Carlemany, 68, inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra amb el número 6256, amb el número de registre de comerç 921213K i amb el número de registre tributari L-701412-V.

Podeu contactar amb ILLA CARLEMANY mitjançant el número de telèfon +376 892 000 o l’adreça de correu electrònic: info@illa.ad.

  1. Fitxer declarat de conformitat amb la legislació andorrana davant de l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra

En compliment del que requereix la Llei 15/2003, de 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals (d’ara endavant, «LCDP»), i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa els usuaris d’aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitada a ILLA CARLEMANY passarà a formar part d’un fitxer de titularitat d’aquesta entitat degudament inscrit a l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra.

  1. Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i termini de conservació de les dades personals

3.1. ILLA CARLEMANY podrà tractar les vostres dades personals amb les finalitats descrites a continuació:

a) Mitjançant l’enviament de correus electrònics per part de l’usuari a l’adreça de correu electrònic de contacte que ILLA CARLEMANY posa a la vostra disposició en aquest lloc web perquè pugueu fer sol·licituds d’informació, consultes o reclamacions, aquesta entitat recollirà i tractarà les vostres dades personals amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud, així com per a dur a terme tots els tràmits i/o procediments necessaris per a donar curs a aquesta sol·licitud.

La base jurídica d’aquest tractament de dades personals és el consentiment informat que manifesteu en enviar un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic de contacte que ILLA CARLEMANY posa a la vostra disposició en aquest lloc web. El subministrament de les vostres dades personals mitjançant aquest correu electrònic és, per tant, voluntari, si bé en el cas que no es facilitin les dades personals, no es podria enviar el correu electrònic ni donar curs a la vostra sol·licitud, consulta o reclamació. Aquest consentiment es pot retirar quan vulgueu, si bé, igualment, aquesta retirada faria impossible continuar la tramitació de la vostra sol·licitud, consulta o reclamació.

ILLA CARLEMANY conservarà les vostres dades personals fins a la finalització de la gestió de la vostra sol·licitud d’informació, consulta o reclamació. Si hi ha alguna legislació que obligui ILLA CARLEMANY a conservar les vostres dades personals en relació amb aquesta sol·licitud durant més temps, o si ILLA CARLEMANY considera que ho ha de fer, per exemple, per a atendre eventuals reclamacions per part vostra, ILLA CARLEMANY conservarà les vostres dades personals durant aquest període addicional. Finalitzats aquests terminis, les dades personals seran suprimides.

b) ILLA CARLEMANY recollirà i tractarà les vostres dades personals amb la finalitat d’enviar-vos comunicacions comercials electròniques relatives als seus productes i/o serveis, així com relatives a les seves promocions, ofertes i/o a les seves activitats, en general, incloent-hi sortejos i concursos.

La base jurídica d’aquest tractament de dades personals és el consentiment informat que manifesteu en introduir el vostre correu electrònic en el formulari per rebre les newsletters que ILLA CARLEMANY posa a la vostra disposició. Podeu retirar el consentiment en qualsevol moment. Aquesta retirada del consentiment només produirà l’efecte que es deixaran d’enviar-vos les esmentades comunicacions comercials.

ILLA CARLEMANY conservarà aquestes dades personals indefinidament, tret que us en doneu de baixa mitjançant el procediment que ILLA CARLEMANY posa a la vostra disposició al peu de la comunicació comercial electrònica —newsletter— que rebeu al vostre correu electrònic.

3.2. Si les vostres dades personals s’utilitzen per a diverses finalitats que obliguin ILLA CARLEMANY a conservar-les durant terminis diferents, aquesta entitat aplicarà el termini de conservació més llarg.

  1. Categories de destinataris, incloent-hi prestadors de serveis

En el cas que, per a aconseguir les finalitats anteriorment esmentades, sigui necessari, les vostres dades personals es poden transmetre a les següents categories de destinataris:

a) Proveïdors de serveis d’ILLA CARLEMANY que hagin de processar les vostres dades personals en relació amb la finalitat de què es tracti, cosa que faran segons les instruccions d’ILLA CARLEMANY i de conformitat amb la seva política de privacitat i amb qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi aquesta entitat.

b) Tercers que no tenen relació amb ILLA CARLEMANY, si aquesta identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per a: 1) complir qualsevol llei, regulació, procediment legal o requeriment governamental amb força executiva aplicables; 2) fer complir els termes i condicions del producte i/o servei adquirit, incloent-hi la recerca de possibles violacions; 3) detectar, prevenir o abordar d’una altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics-

c) Administracions públiques competents, en els casos previstos a la llei i per a les finalitats que hi estan definides.

d) Entitats prestadores dels serveis que s’inclouen en els productes i/o serveis d’ILLA CARLEMANY, com, per exemple, restaurants o establiments comercials.

  1. Drets en relació amb les vostres dades de caràcter personal

En compliment de la LCPD i els reglaments que la desenvolupen, ILLA CARLEMANY us informa que, per a exercir els drets d’accés, de rectificació, de supressió i d’oposició de les vostres dades personals, reconeguts en l’esmentada normativa, haureu d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic info@illa.ad, en la qual heu d’adjuntar una còpia del passaport o un altre document nacional d’identitat.

D’altra banda, de conformitat amb el Reglament general de protecció de dades personals de la Unió Europea, si us trobeu a la Unió Europea, al marge dels anteriors drets, també podeu exercir els drets següents:

— El dret a la limitació del tractament, el dret a la portabilitat de les dades, el dret a oposar-vos al tractament.

— El dret a interposar una reclamació davant d’una autoritat de control de l’àmbit de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.

— El dret a retirar el vostre consentiment sense que això afecti la licitud del tractament d’aquestes dades basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Podeu exercir els anteriors drets enviant una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic info@illa.ad, en la qual heu d’adjuntar una còpia del passaport o un altre document nacional d’identitat.

Així mateix, podeu obtenir informació addicional sobre els vostres drets dirigint-vos a una autoritat de control en matèria de protecció de dades.

  1. Seguretat

ILLA CARLEMANY us garanteix que el tractament que durà a terme de les vostres dades personals està sotmès a la més estricta confidencialitat i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les vostres dades personals i evitar-ne l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori i el tractament i/o l’accés no autoritzat.

  1. Canvis en la política de privacitat

Aquesta política de privacitat està subjecta a eventuals canvis d’acord amb la legislació aplicable en cada moment.

 

Última actualització: 3 d’abril de 2019.